Grand Prix TKKF Uklejna Myślenice 2014/2015 regulamin

REGULAMIN

CYKLU OTWARTYCH TURNIEJÓW BADMINTONA GRAND PRIX TKKF UKLEJNA  Myślenice 2014/2015

ORAZ OTWARTYCH MISTRZOSTW MYŚLENIC

1.KATEGORIE I OPIS

- SINGIEL OPEN: wszyscy bez ograniczeń.

- SINGIEL KOBIET DO 34 lat: kobiety urodzone w 1980r. i młodsze.

- SINGIEL KOBIET OD 35 lat: kobiety urodzone w 1979r. i starsze.

- SINGIEL AMATOR: osoby, które nigdy nie posiadały licencji i nie były sklasyfikowane na listach PZBad. ,oraz mogący posiadać licencje do 15 roku życia.

- SINGIEL MĘŻCZYZN OD 40 lat: mężczyźni urodzeni w 1974r. i starsi.

- SINGIEL MĘŻCZYZN OD 55 lat: mężczyźni urodzeni w 1959r. i starsi.

- GRA PODWÓJNA OPEN: wszyscy bez ograniczeń.

- W Turnieju nie mogą brać udziału dzieci urodzone w 2003r. i później.

2.WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA

- Warunkiem startu jest wcześniejsze zgłoszenie się do danej kategorii, najpóźniej w przed dzień turnieju do godz. 16:00.

- Aby dana kategoria była rozegrana musi być minimum 3 osoby.

- Uczestnik może występować w najwyżej dwóch kategoriach.

- Opłacenie wpisowego na miejscu w wysokości gra singlowa 10zł i gra podwójna 20zł od pary.

- Zgłoszenia będą przyjmowane na matoga.tomek@Gmail.com z podaniem imienia, nazwiska, miejscowości lub klubu i kategorii.

        Organizator - Maciej Kozieł  698-290-461

        Organizator - Tomasz Matoga 698-289-947

3.MIEJSCE I ROZPOCZĘCIE GIER

- Hala Sportowa w Stróży przy gimnazjum nr.2

- Turniej zostanie rozegrany na 4 kortach.

- Wszystkie kategorie zaczynają o godz. 09:00.

4.SYSTEM ROZGRYWEK

- Turniej zostanie rozegrany według przepisów PZBad w grach pojedynczych i podwójnych  do dwóch wygranych setów do 21 punktów. Organizator dopuszcza zmianę systemu rozgrywek  w zależności od ilości zgłoszeń.

- System rozgrywek grupowo pucharowy.

- Rodzaj lotki (nylonowa czy piórowa) jest ustalany przez zawodników przed każdym meczem. W razie braku porozumienia pierwszeństwo ma lotka piórowa. Kolejność lotek według rankingu  PZBad. Tylko w SINGLU AMATOR pierwszeństwo na lotka nylonowa.

- Organizator zapewnia lotki nylonowe firmy yonex Mavis 2000.

- Po każdym meczu zwycięzca przynosi karteczkę z wynikiem i lotkę do stolika sędziowskiego.

5.NAGRODY

Po zakończeniu każdej rundy turnieju za pierwsze 3 miejsca przyznawane są dyplomy oraz wszyscy uczestnicy zbierają punkty do Klasyfikacji Generalnej Grand Prix TKKF Uklejna Myślenice.

Na zakończenie całego cyklu rozgrywek podczas Otwartych Mistrzostw Myślenic w Klasyfikacji Generalnej Grand Prix TKKF Uklejna Myślenice we wszystkich kategoriach zdobywcy miejsc od 1-4 otrzymują:

GRA SINGLOWA

1 miejsce – szklany medal + dyplom + bon pieniężny

2 miejsce – szklany medal + dyplom + bon pieniężny

3 miejsce – szklany medal + dyplom + bon pieniężny

GRA PODWÓJNA

1 miejsce – szklany medal + dyplom + bon pieniężny

2 miejsce – szklany medal + dyplom + bon pieniężny

3 miejsce – szklany medal + dyplom + bon pieniężny

Po dekoracji zwycięzców bony można tylko i wyłącznie wykorzystać w sklepie badmintonplayer.

Za Otwarte Mistrzostwa Myślenic są osobne nagrody we wszystkich kategoriach zdobywcy miejsc od 1-3 otrzymują:

1 miejsce – szklana statuetka + dyplom.

2 miejsce – szklana statuetka + dyplom.

3 miejsce – szklana statuetka + dyplom.

Ponadto po dekoracji zwycięzców wśród wszystkich uczestników będzie rozlosowana nagroda główna. Wylosowana osoba musi być na hali podczas losowania i osobiście odebrać nagrodę. Nieobecność  powoduje losowanie następnego uczestnika.

6.ZASADY OGÓLNE

- Organizator nie ubezpiecza startujących zawodników.

- Uczestnicy odpowiadają za stan swojego zdrowia.

- Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

- Uczestnicy zgadzają się na publikację zdjęć i danych osobowych.

- Wszelkie sprawy sporne zawodów rozstrzyga organizator lub sędzia główny.

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i poprawek regulaminu.

- Wymagane są czyste obuwie zamienne na nie brudzącej podeszwie.

- Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach.

- Wysłanie zgłoszenia na zawody jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu!

7. SPONSORZY

               


7.PUNKTACJA I TERMINY TURNIEJÓW

GRAND PRIX TKKF UKLEJNA MYŚLENICE W Badmintonie 2014/2015

miejsce

punktacja

1

60

2

55

3

51

4

48

5

46

6

44

7

42

8

40

9

37

10

35

11

33

12

31

13

29

14

28

15

27

16

26

17-24

15

25-32

8

33 i więcej

2

Do klasyfikacji końcowej zawodnikowi wliczają się trzy najlepsze rundy z czterech.
Otwarte Mistrzostwa Myślenic nie są punktowane.

TERMINY TURNIEJÓW

I runda - 19 Październik 2014

II runda - 21 Grudzień 2014

III runda - 22 Luty 2015

IV runda - 29 Marzec 2015

(Zakończenie) Otwarte Mistrzostwa Myślenic - 26 Kwiecień 2015